Lima treytir | Tvørmegi

Treytir í Tvørmegi CrossFit Tórshavn

Í Tvørmegi CrossFit Tórshavn modtages Dankort og Visa Dankort

§1 Medlemskab Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan CrossFit Tórshavn forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, skal meddeles til CrossFit Tórshavn. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. 15 turskort gælder 3 mdr. fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. CrossFit Tórshavn kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§2 Medlemsbetingelser Tvørmegi CrossFit Tórshavn kan ændre medlemsbetingelserne med en rimelig varsels periode. I tilfælde af ændring vil disse blive kommunikeret til medlemmerne.

§3 Medlemskort/chipnøgle Chipnøglen skal medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Bliver din chipnøgle væk eller beskadiget skal det meddeles til Tvørmegi CrossFit Tórshavn, som udsteder en ny mod gebyr på kr. 100,00. Er chipnøglen derimod holdt op med at virke, får man naturligvis en ny uden at skulle betale ekstra.

§4 Varighed/Medlemskab Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§5 Opsigelse Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

§6 Ændringer i priser og medlemsvilkår CrossFit Tórshavn forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet kommunikativt til medlemmerne i god tid forinden prisændringerne træder i kraft.

§7 Medlemskab i bero/ferie Mod gebyr på kr 100,00 kan man som medlem altid sætte sit medlemskab i bero/ferie. Dette gøres ved at købe ydelsen bero/ferie på hjemmesiden http://crossfittorshavn.com gennem vores webshop (“Gerst limur” linket). Husk, start og slutdato oplyses til Tvørmegi ved at sende en email inden berostart til: [email protected]

§8 Fortrydelsesret Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§9 Kvittering Kvitteringen for køb med webshop sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte. Kunder, som køber medlemskab på kontoret, kan få kontrakten udskrevet eller tilsendt med mail, om dette ønskes.

§10 Ændringer i hold m.v. CrossFit Tórshavn forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold, men dette bliver altid varslet ud tutil medlemmerne i rimelig tid foriinden og på hjemmesiden. www.crossfittorshavn.com Desuden kan Tvørmegi CrossFit Tórshavn samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

§11 Træning og ophold i centret Tvørmegi CrossFit Tórshavn er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Tvørmegi CrossFit Tórshavn er også røgfrit område, både inde og ude. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Al træning og ophold i Tvørmegi CrossFit Tórshavn foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Tvørmegi CrossFit Tórshavn. Unge mellem 15 og 18 år må kun benytte Tvørmegi CrossFit Tórshavn´s faciliteter, hvis Tvøremgi CrossFit Tórshavn har modtaget en skriftlig tilladelse fra pågældendes forældre eller værge.

§12 Værdigenstande: Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Tvøremgi CrossFit Tórshavn ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§13 Misligholdelse af kontrakt Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Tvørmegi CrossFit Tórshavn’s ansatte, kan Tvøremgi CrossFit Tórshavn uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

§14 Personskade og ansvar Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Tvøremgi CrossFit Tórshavn er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Tvørmegi CrossFit Tórshavn forsikrer dig ellers hvis skade opstår som Tvøremgi CrossFit Tórshavn er ansvarlig for. Forsikringens dækning er max 10.000.000kr for personskade og max 2.000.000kr for skade på ting. Dækningen bliver ellers vurderet i efterfølgende sagsbehandling. §15 Personoplysninger/Informationer/Nyheder: Ved indmeldelsen giver du lov til at Tvøremgi CrossFit Tórshavn må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Tvøremgi CrossFit Tórshavn.

§16 Ledige pladser CrossFit Tórshavn kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet. Der er plads til 14 deltagere til WOD. Der er plads til 8 medlemmer til OG i Garagen (samtidig som WOD er på programmet) Der er plads til 16 medlemmer til OG ellers.

§17 Antidoping politik Såfremt Tvørmegi CrossFit Tórshavn bliver medlem af Ítróttarsamband Føroya. Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Myndighederne forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Myndighederne.